VÄLKOMMEN TILL MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Smörjning

Bristfällig smörjning

Av Johan Wikström. Infört i Bulletinen nr 3/1988.

Efter lång tids drift, speciellt på aluminiummotorer, finns tendens att slaggprodukter i motoroljan lagt sig i sådan mängd i vissa oljekanaler att dessa kan täppas igen. Följden blir naturligtvis helt otillräcklig eller ingen smörjning. Olägenheten uppstår vid smörjpunkter längst ifrån oljepumpen, alltså vipparmssörjningen. Jag har själv råkat ut för detta på min Rover V8 1970 års modell, så ägare av tidiga +8:or rekommenderas att hålla uppsikt på vipparmssmörjningen. Genom oljestänket är alltid ventilkåporna oljiga på insidorna när smörjningen fungerar tillfredsställande. Min Rover V8 började gnissla och när ventilkåporna lossats fann jag dessa vara helt torra invändigt, och vad värre var helt torra vippor. Vipporna saknar bussningar, varför de måste bytas om de är mycket slitna. Också vipparmsaxlarna måste bytas om vipporna slitit ut lagerytorna.

image002

Kan axlarna användas måste de rengöras invändigt. Ändpluggarna i axlarna losstages genom att slå den ena genom hela axeln, varvid förstås båda kommer ut i andra änden. Sedan tvättas och blåses axlarna rena. Lägg noga märke till hur vipporna är monterade på axlarna och vilken sida respektive axel tillhör.

Lagerbockarna med oljekanaler rengöres och se noga till att rätta bockar kommer på plats mot sina oljekanaler i topplocken.

Med fördel lossas oljepumpen och tvättas ren samt blåses med tryckluft genom oljekanalerna från topplocken.

image004

Se till att fylla lite olja i oljepumpen vid återmonteringen, annars ärrisken att den ej förmår pumpa. Ge noga akt på att oljetrycket kommer strax efter att motorn åter startats.

image006

Stötstängerna placeras i samma hål som de satt i vid demonteringen Filtret och oljan bytes.

image008

Efter denna genomgång har motorn åter fungerat perfekt med fin smörjning. Genom kontroll då och då kan man alltså undvika helt onödig förslitning av axel och vippor med tidsödande isärplockning och i värsta fall vipparmsaxel- och vippbyte som följd.

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0kr