VÄLKOMMEN TILL MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Om MOG

Morgan Owners Group of Sweden, MOG Sweden, bildades 1966 och har idag drygt 500 medlemmar. Klubben är del av Motorhistoriska Riksförbundet, MHRF, och även affiliated club till Morgan Sports Car Club; MSCC, i England.

Klubben är opolitisk och helt ideell men samarbetar med Morgan Motor Company och återförsäljaren i Sverige, British Auto. Vårt syfte är att främja intresset för att köra, vårda och bevara historien kring samtliga modeller av Morgan.

MOG Sweden är indelat i tre geografiska distrikt, South, West och East. Distrikten ska genom arrangemang erbjuda olika aktiviter med syfte att ge medlemmarna tillfällen för kamratlig gemenskap. Dessutom turas distrikten om att årligen anordna ett större gemensamt möte på våren för hela klubben. I år är landsmötet i Älmhult, Småland. Anmälan till årsmötet här.

Vi ger ut en medlemstidning, Morgan Bulletinen, i fyra nummer per år. Här skriver vi om allt som rör Morgan, livet omkring, tekniska spörsmål, tips och råd samt vad som har hänt och vad som kommer att hända i Morganvärlden, framförallt i Sverige. Ansök om medlemsskap här.

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0kr