VÄLKOMMEN TILL MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

MHRF

av

Klubbinfo 6 – 2022 om anmälan av medlemsantal, ny hemsida samt förbundsstämman

Klubbinfo 6 – 2022

Detta Klubbinfo är det sista som skickas i denna utformning. Inom kort kommer MHRFs hemsida mhrf.se att bytas ut mot en ny. Mer information om detta kommer snart att skickas till alla som är berörda av att arbeta i den nya hemsidan avseende MHRF-försäkringen samt uppdatering av klubbuppgifter.
Klubbinfo kommer fortsättningsvis ett få ett nytt utseende och skickas från en mhrf.se-adress.

 

Anmälan av medlemsantal inför den kommande medlemsavgiften

I den nya hemsidan kommer uppdatering av medlemsantal med mera att ske genom särskilda aviseringar till klubbarna. Men då vi nu är precis i skarven mellan gammal och ny hemsida och aviseringsfunktionen ännu inte är klar, väljer vi att denna gång begära in medlemsantal via e-post.

Medlemsantalet som ska anges är enligt MHRFs stadgar det klubben har per den 31 maj årligen. Vänligen skicka ett mejl till kansli@mhrf.se med uppgift om klubbens namn, medlemsantal per den 31 maj samt aktuell adress för faktura om denna är förändrad. Ert svar behöver vi senast den 31 juli och fakturan skickas ut i början av september.

Motioner inför förbundsstämman

Förbundsstämman genomförs den 22 oktober. Motioner ska enligt MHRFs stadgar vara styrelsen tillhanda senast 90 dagar före stämman. Dessa kan skickas per post till kansliet eller per e-post till kansli@mhrf.se.

Motorhistoriska dagen 6 juni

Vi vill slutligen passa på att önska en trevlig motorhistorisk dag på måndag. Glöm inte att gå in på vår Facebooksida https://www.facebook.com/motorhistoriskadagen2022 och gör ett inlägg från ert firande. Tagga gärna med #motorhistoriskdagen2022

 

Vid frågor kontakta oss på kansli@mhrf.se (då detta Klubbinfo inte går att svara på).

 

Med vänliga hälsningar,

Malin Erlfeldt Kanslichef MHRF

tfn: +46 (0)8-30 28 01
E-post: kansli@mhrf.se

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0kr