VÄLKOMMEN TILL MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

MHRF Klubbinfo 4 – 2022

av

Klubbinfo 4 – 2022 med viktig information om ny hemsida, medlemsavgift, telefontider m.m.

Klubbinfo 4 – 2022

Detta Klubbinfo skickas till samtliga angivna kontaktpersoner klubbsidorna på mhrf.se

Ny hemsida mhrf.se

Under våren 2022 kommer den nuvarande hemsidan att ersättas av en ny. Det innebär att såväl publik information som inloggade vyer för klubbar och försäkringsansökan kommer att få en tydligare och förenklad utformning. Vi har varit i kontakt med många klubbordföranden via telefon och även skickat ut information till dessa samt andra kontaktpersoner och försäkringsansvariga, för att informera om kommande förändringar. Mer information kommer löpande att skickas ut via e-post.

Medlemsavgiften 2022-2023

Enligt beslut på förra förbundsstämman är medlemsavgiften för kommande verksamhetsår oförändrad, 31,53 kr per klubbmedlem. Enligt stadgarna ska medlemsklubb ange sitt medlemsantal per den 31 maj senast under juli månad. Vi återkommer med information om hur rapportering ska ske i år, med anledning av att vi byter hemsida. Faktura på medlemsavgiften skickas ut i månadsskiftet augusti/september.

Motorhistoriska dagen 6 juni

I år är vi tillbaka med den ordinarie arrangörstävlingen Kultur på väg, där vi tillsammans med vårt samarbetspartner Nostalgia Magazine besöker ett antal evenemang den 6 juni som tävlar om priser. Meddela gärna oss vad ni planerar för aktiviteter dagen, kanske blir just ert evenemang en av årets finalister. Även den Facebooksida som vi lanserat under pandemin kommer att vara kvar, för alla som vill delta digitalt genom att göra inlägg från sina firanden. All information hittas på https://mhrf.se/6juni där man även kan skriva ut fordonsskyltar samt hämta årets annons för Motorhistoriska dagen.

Försäkringsbroschyren 2022 finns nu på vår hemsida

Hämta broschyren, med information som gäller från 1 maj, i olika format för webb och klubbtidning på https://mhrf.se/forsakring/annonser

Telefontider från april

Från och med april och fram till midsommar utökar vi kansliets telefontider:

Måndag-onsdag: 9-11 och 13-15
Torsdag: 13-15

Ny försäkringshandläggare börjar 28 mars

På måndag 28 mars börjar MHRFs nya försäkringshandläggare, Ellinor Thorslund, på kansliet i Hägersten. Så snart hon blivit varm i kläderna kan ni räkna med att få kontakt med henne både via telefon och e-post och hon kommer också att delta på flera av de kommande utbildningstillfällena för MHRF-försäkringen i vår.

MORGAN OWNERS GROUP OF SWEDEN

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - 0kr